Ua
Українська

Система менеджменту TELS GLOBAL

Високі стандарти роботи компанії TELS GLOBAL підтверджуються міжнародними сертифікатами: 

 • системи менеджменту якості - ISO 9001:2015

 • системи екологічного менеджменту – ISO 14001:2015

 • Європейської хімічної ради (CEFIC) – SQAS.

 • Системи менеджменту інформаційної безпеки ISO 27001:2013.


З моменту заснування TELS GLOBAL керівництво Групи компаній визначило, що найвища якість послуг, що надаються, максимальне виконання та передбачання вимог Замовників, а також дбайливе ставлення до навколишнього середовища є основою філософією компанії.

TELS GLOBAL заявляє про своє прагнення розвивати та вдосконалювати існуючу систему менеджменту, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів.


Система менеджменту якості ISO 9001

У сьогоднішніх умовах наявність системи менеджменту якості є одним із факторів довіри до здатності TELS GLOBAL виконувати взяті на себе зобов'язання та забезпечувати своєчасну та надійну доставку вантажів Замовників у всьому світі.


Наша стратегія:

 • глибоко розуміти замовника, повністю відповідати його очікуванням, задовольняючи потреби у найкращий для нього спосіб;
 • покращувати якість наданих послуг, створюючи власні внутрішньофірмові стандарти TELS GLOBAL та стандарти якісного обслуговування;
 • збільшувати присутність компанії на ринках транспортних та транспортно-експедиційних послуг, зберігаючи наявні цільові та розвиваючи нові перспективні ринки;
 • розвивати та зміцнювати партнерські відносини з постачальниками, засновані на відкритості, співпраці та взаємній повазі
 • покращувати економічне становище компанії, у тому числі за рахунок впровадження ризик-орієнтованого підходу в тій частині ланцюга постачання, яке вона контролює;
 • створювати комфортні та безпечні умови праці для всіх співробітників компанії, підтримуючи партнерські та відкриті відносини, що сприяють своєчасному виявленню зон для покращення та ефективної роботи з ними.

Свій перший сертифікат відповідності вимогам ISO 9001-2000 TELS GLOBAL отримала у 2005 році від представників міжнародної сертифікаційної мережі IQNet компанії "ТЕСТ-С. Петербург". У вересні 2010 року всі підрозділи TELS GLOBAL пройшли сертифікацію на відповідність вимогам ISO 9001-2008,

У 2017 році компанія пройшла сертифікацію за новим міжнародним стандартом менеджменту якості ISO 9001:2015.


Наші основні принципи

 • Клієнтоорієнтованість. Клієнт завжди правий, і він є головним джерелом нашого добробуту та розвитку.
 • Партнерство. Відносини з партнерами засновані на відкритості, чесності, поважності, компетентності та порядності з нашого боку.
 • Надійність. Ми відповідаємо за збереження довірених нам замовниками вантажів та за виконання зобов'язань перед постачальниками
 • Конкурентоспроможність. Ми йдемо в ногу з часом, використовуючи у нашій діяльності сучасні технології виробництва послуг та методи управління.
 • Якість. Якість послуг, що ми надаємо має максимально задовольняти реальні та передбачати потенційні потреби замовників.
 • Ефективність. Ми прагнемо досягти необхідного результату, постійно покращуючи та оптимізуючи існуючі системи менеджменту та бізнес-процеси компанії.
 • Корпоративна соціальна відповідальність. Ми прагнемо реалізації своїх цілей та завдань через дотримання принципів сталого розвитку у повсякденній діяльності компанії, включаючи такі напрямки: довкілля, трудові права та права людини, бізнес-етика, стійкі закупівлі.

Система екологічного менеджменту 14001

Створення та підтримка системи екологічного менеджменту ISO 14001 у TELS GLOBAL є ще одним доказом того, що компанія приймає на себе додаткові зобов'язання перед суспільством та прагне зробити свій внесок у справу охорони навколишнього середовища та сталого розвитку.


Основними намірами компанії в галузі охорони та захисту навколишнього середовища є:

1) Охороняти та захищати навколишнє середовище, зводити до мінімуму несприятливий вплив, враховуючи екологічну складову перевезення:

 • організовувати перевезення не лише автомобільним транспортом, пропонуючи Клієнту альтернативні види транспорту

 • збільшити обсяг залучення транспортних засобів, що відповідають екологічним нормам не нижче за ЄВРО 5;

 • посилити заходи безпеки під час організації перевезень небезпечних вантажів.

2) Скорочувати споживання природних ресурсів внаслідок офісної діяльності:

 • оптимізувати використання водо- та енергоресурсів;
 • раціоналізувати використання офісної техніки;
 • зменшити паперовий документообіг;
 • скоротити кількість побутових відходів;
 • грамотно утилізувати потенційно небезпечні відходи.

3) Компанія надає великого значення та високо цінує своїх партнерів, які також усвідомлюють свій вплив на навколишнє середовище та здоров'я людини під час надання послуг.

При залученні підрядників ми завжди враховуємо екологічну складову парку транспортних засобів підрядника, та робимо розумний вибір, тим самим підвищуючи екологічну безпеку, просуваючи дану політику та сприяючи впровадженню екологічних цілей у наших постачальників через:

 • зниження рівня шуму;
 • зниження рівня викиду шкідливих речовин;
 • ефективне керування відходами.

Ми дотримуємось відкритості в галузі екологічної діяльності Компанії.

4) Сприяти формуванню у працівників дбайливого ставлення до навколишнього середовища шляхом організації спільних заходів та регулярних навчань, спрямованих на покращення екологічної складової, особистим прикладом демонструючи відданість принципам захисту довкілля та здоров'я людини.

5) Беззаперечно ставити у пріоритет дії, спрямовані на попередження потенційно небезпечного впливу на довкілля та здоров'я людини.


Протягом 2007-2008 років. у систему менеджменту якості TELS GLOBAL була інтегрована система екологічного менеджменту, яка відповідає вимогам ISO 14001-2004.  У 2017 році компанія пройшла сертифікацію за новим міжнародним стандартом системи екологічного менеджменту відповідно до вимог ISO 14001:2015.

***

У жовтні 2008 року проведено SQAS оцінку діяльності TELS GLOBAL на відповідність вимогам Європейської хімічної ради (CEFIC) для транспортно-експедиційних компаній. Оцінка проводилась аудитором Bureau Veritas Ceritfication, акредитованим на право оцінки транспортно-експедиційних компаній для CEFIC. Під час проведення оцінки розглядалися такі аспекти діяльності компанії як: якість послуг, охорона навколишнього середовища, охорона праці та забезпечення безпеки при вантажоперевезеннях. Звіт доступний для компаній-членів Європейської хімічної ради в електронній базі даних CEFIC.

***

У 2010 році TELS GLOBAL отримала сертифікат ExxonMobil. Це найбільша нафтова компанія світу, що пред'являє до своїх партнерів у галузі логістичних послуг жорсткі екологічні вимоги, які суттєво перевищують стандарти ISO.

Системи менеджменту інформаційної безпеки ISO 27001

Стандарт ISO/IEC 27001 є одним із ключових та найефективніших інструментів управління та захисту критичної інформації. Стандарт встановлює вимоги до розробки, впровадження, функціонування, моніторингу, аналізу, підтримки та вдосконалення документованої системи менеджменту інформаційної безпеки у контексті існуючих бізнес-ризиків організації. Об'єктами Системи менеджменту інформаційної безпеки (СМІБ) є всі інформаційні активи: паперові та електронні документи, комп'ютери, інформаційні системи, мережі, персонал, що зберігає та обробляє інформацію.

17 жовтня 2019 року компанія TELS GLOBAL успішно пройшла сертифікацію Системи менеджменту інформаційної безпеки на відповідність міжнародному стандарту інформаційної безпеки ISO 27001:2013. Аудит проводив Орган із сертифікації TÜV (Німеччина).

Сертифікація на відповідність стандарту ISO/IEC 27001 доказово демонструє нашим діловим партнерам та Клієнтам, що в TELS GLOBAL налагоджено ефективне управління інформаційною безпекою та що їхня комерційна інформація під надійним захистом.

Система менеджменту безпеки ланцюга постачання ISO 28000

У грудні 2022 року компанія TELS GLOBAL отримала сертифікат ISO 28000, що підтверджує високий рівень безпеки ланцюга постачання.

Система менеджменту безпеки ланцюга постачання - частина загальної системи менеджменту, яка заснована на роботі з бізнес-ризиками при створенні, впровадженні, аналізі та оптимізації безпеки ланцюга постачання. ISO 28000 – міжнародний стандарт, що містить вимоги до системи менеджменту безпеки ланцюга постачання.