Ua
Українська

Стійкий розвиток групи компаній

Стійкий розвиток та зростання ключових показників

З моменту заснування і до сьогодні у ситуації зростання ринку та в періоди світових криз компанія TELS незмінно демонструє сталий розвиток та зростання ключових показників.

Щоб зберегти тенденції розвитку та гарантувати виконання зобов'язань перед нашими Клієнтами, Партнерами та суспільством, TELS:

Зміцнює фінансову стійкість:

 • 100-відсоткова частка власного капіталу та розвиток компанії за рахунок власних джерел фінансування;
 • управлінський облік на основі міжнародних стандартів фінансової звітності (IAS);
 • котирування фінансового стану компанії міжнародним рейтинговим агентством D&B (Dun&Bradstreet);
 • співпраця зі світовими лідерами у сфері страхування перевезень вантажів.

Контролює та розвиває якість послуг:

 • постійний моніторинг задоволеності Клієнтів та регулярні дослідження їх споживчих очікувань;
 • безперервний процес контролю якості роботи автомобільних транспортних компаній, системний пошук та відбір надійних партнерів;
 • регулярні внутрішні та зовнішні аудити систем менеджменту якості та екологічного менеджменту (ISO). 

Інвестує у розвиток Групи компаній:

 • детальне вивчення світового ринку вантажоперевезень аналітичною службою ГК TELS;
 • розвиток перспективних напрямів вантажоперевезень за рахунок відкриття нових офісів та відділів;
 • щорічне виділення коштів на навчання та розвиток персоналу;
 • організація безперервного процесу навчання працівників у власному Центрі корпоративного навчання;
 • постійне технологічне оновлення та переоснащення виробничих потужностей та сервісних служб.